[Yahoo Messenger trên Web]

Yahoo Messenger trên Web đã chuyển vào Yahoo Mail

Chỉ cần đăng nhập vào Yahoo Mail để sử dụng dịch vụ Yahoo Messenger trên Web mà bạn đã biết và yêu thích. Yahoo Messenger trong Yahoo Mail cũng cho phép bạn chat với bạn bè trên Facebook và Windows Live mà không cần bất kỳ cài đặt nào.
Gửi tin SMS đến điện thoại di động
Bạn ấy chưa đăng nhập? Không sao — gửi tin nhắn miễn phí đến điện thoại của bạn ấy.

Tìm hiểu cách chat với bạn bè trong Yahoo Mail tại đây.

Yêu cầu hệ thống: Internet Explorer 8 hoặc cao hơn, Firefox, Chrome, hoặc Safari.

Để có trải nghiệm IM mới nhất và đầy đủ trên Yahoo Messenger, tải về ứng dụng để bàn PC.

Phiên bản khác: Windows

Hình đại diện

Tạo hình ảnh ảo để chia sẻ với bạn bè

Tìm hiểu thêm

Biểu tượng cảm xúc

Cửa sổ chat sống động với nhiều biểu tượng cảm xúc.

Tìm hiểu thêm

Yahoo Messenger bằng ngôn ngữ khác

Châu Mỹ

Châu Âu

Châu Á - TBD