Tải về Yahoo Messenger 11.5

  1. Tải về ngay Nhấp nút Tải về ngay để tải và cài đặt Yahoo Messenger 11.5.
    phiên bản 11.5.0.228
  2. Khi được nhắc, bạn lưu tập tin .exe lên màn hình máy tính. Sau đó nhấp hai lần vào tập tin Yahoo Messenger 11.5 trên màn hình để bắt đầu cài đặt.

Phiên bản khác: Web

Yahoo Messenger bằng ngôn ngữ khác

Châu Mỹ

Châu Âu

Châu Á - TBD