Thoại

Thoại

Tiết kiệm mà vẫn nói chuyện thoải mái!

Gọi miễn phí từ máy tính-máy tính trên khắp thế giới cho các bạn dùng Yahoo Messenger.

Chọn tên một bạn trong danh sách bạn bè và nhấp nút Gọi để gọi. Bạn và bạn của bạn đều phải có Yahoo Messenger, micrô và loa (hoặc tai nghe). Nếu bạn có máy tính xách tay thì có thể tất cả đều có sẵn trong máy.

Các cuộc gọi từ máy tính tới máy tính không hề bị giới hạn và chất lượng nghe tốt tới mức bạn không thể tin đây là cuộc gọi miễn phí! Tính năng gọi điện từ máy tính đến máy tính hiện có trong phiên bản Yahoo Messenger: Windows.

Nếu bạn của bạn offline, bạn có thể nhắn thư thoại miễn phí. Bạn cũng có thể nhận thư thoại từ bạn bè khi họ muốn gọi cho bạn nhưng không gặp. Các tin nhắn thoại sẽ được chuyển tới địa chỉ email của bạn dưới dạng tập tin đính kèm.