Thư viện phông nền

Phông nền là những hình tương tác sinh động mà bạn có thể chọn làm nền cho cửa sổ nhắn tin nhanh. Để dùng tính năng này, bạn cần đăng nhập vào Yahoo Messenger cho Windows ( tải - tìm hiểu thêm).

Chọn nhóm