Đối tác được ủy quyền

Yahoo hợp tác với một số công ty công nghệ chọn lọc để đưa ra các giải pháp nhắn tin nhanh (IM) nâng cao và kết nối đến các dịch vụ và ứng dụng khác. Chỉ có Yahoo và các đối tác được ủy quyền của Yahoo Messenger mới được cung cấp dịch vụ truy cập hợp pháp vào mạng Yahoo Messenger.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ và mức độ tin cậy cao của khách hàng, chúng tôi thông báo thông tin cập nhật về dịch vụ Yahoo Messenger cho các đối tác được ủy quyền này và giúp họ mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao và thân thiện với người dùng. Ngoài ra, các đối tác được ủy quyền cũng được cung cấp các tài liệu về giao diện chương trình ứng dụng (API) và các thông tin khác để hỗ trợ công tác phát triển dịch vụ và sản phẩm. Trong một số trường hợp, Yahoo và một đối tác được ủy quyền có thể cùng hợp tác trong một dự án phát triển chung, trong trường hợp này Yahoo sẽ cung cấp môi trường thử nghiệm.

Yahoo hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả các các sản phẩm, dịch vụ đối tác và các đối tác được ủy quyền.

Đối tác mạng

Người dùng Yahoo Messenger có thể nhắn tin nhanh với người dùng Windows Live™ Messenger. Mối quan hệ đối tác của Yahoo với Microsoft tạo nên một cộng đồng nhắn tin nhanh lớn nhất thế giới. Yahoo và Microsoft cung cấp một sự kết nối liên thông thực sự giữa các cộng đồng nhắn tin nhanh này. Người dùng Yahoo Messenger và Windows Live Messenger không cần dùng thêm phần mềm hoặc tài khoản nào khác để liên lạc với nhau.

Đối tác Nhắn tin nhanh

Yahoo cung cấp kết nối cho các mạng nhắn tin nhanh bằng cách hợp tác với các đối tác được ủy quyền như Microsoft. Các đối tác hoặc tổ chức sử dụng Máy chủ Liên lạc Microsoft Office Live có quyền chọn để người dùng của mình trao đổi tin nhắn nhanh và đặt trạng thái online với trên 50 triệu người trong cộng đồng Yahoo Messenger.

Đối tác mạng
Đối tác Nhắn tin nhanh