Hiện đã có bản cập nhật!

Hiện bạn đang chạy Yahoo Messenger 11.5.0.152. Hiện đã có phiên bản Yahoo Messenger 11.5.0.228 mới hơn. Vui lòng cập nhật phiên bản Yahoo Messenger để bảo đảm có được những tính năng tiện dụng và bảo mật mới nhất. Nhấp nút "Cập nhật" để tiếp tục.

Cập nhật ngay